FAQ - otázky a odpovědi

win hláška 'Vydavatele se nepodařilo ověřit'

Změna nastavení se provede v Nástroje / Možnosti internetu / Zabezpečení / Vlastní úroveň kde je potřeba změnit u položky Spouštění aplikací a nedůvěryhodných souborů … z Dotázat se .. na Povolit ..

hláška 'Nesouhlasí asdresář s licencemi'

Při nahrátí databází na jiné místo může OBIS při spuštění zobrazovat hlášku Nesouhlasí asdresář s licencemi (viz. obrázek).

Problém lze vyřešit dvěma způsoby.

 • do souboru obisrc.xml vepíšeme tag <Class>notebook</Class>
 <Licence Name="sql">
  <Class>notebook</Class>
  <Type>sql</Type>
  <Database>eposux:/home/firebird/test/licence.fdb</Database>
 </Licence>
 • programem udrzbac s parametrem clearadrlic
 udrzbac -user user_name -pass password -data server:cesta_k_databazi -clearadrlic

změny k 1.1.2008

Změna odpisů vozidel

Dle zákona je zrušena odpisová skupina 1a (vozidla) a je nutné přejít na skupinu 2.

Za rok 2007 proveďte odpis běžným způsobem dle odpisové skupiny 1a, tedy dle číselníku Z1a (zrychlené) nebo R1a (rovnoměrné). V roce 2008 změňte daňovou odpisovou skupinu v hlavičce majetku na Z2 resp. R2. Odpis za rok 2008 a následující pak můžete provést opět obvyklým způsobem (lok. menu: vytvoř odpis).

Změna odpisové sk. 1a na 2

změny k 1.1.2009

Změna formuláře Přiznání k DPH

Do formuláře Přiznání k DPH se jednotlivé hodnoty uskutečněných a přijatých plnění tisknou dle Kódu přiznání DPH z tabulky DPH. K jednotlivým položkám DPH v číselníku DPH jsou přiřazeny Kódy přiznání DPH následovně:

 • vyssi - řádek 210 (od 2009 ř. 1) - uskutečněná nebo přijatá plnění s místem plnění v tuzemsku se základní sazbou daně (bod 1)
 • nizsi - řádek 215 (od 2009 ř. 2) - uskutečněná nebo přijatá plnění s místem plnění v tuzemsku se sníženou sazbou daně (bod 1)
 • vyssieu - řádek 220 (od 2009 ř. 3) - pořízení zboží z jiného členského státu se základní sazbou daně (bod 2)
 • nizsieu - řádek 225 (od 2009 ř. 4) - pořízení zboží z jiného členského státu se sníženou sazbou daně (bod 2)
 • vyssisleu - řádek 230 (od 2009 ř. 5) - poskytnutí služby osobou reg. v jiném čl. státě se základní sazbou (bod 3)
 • nizsisleu - řádek 235 (od 2009 ř. 6) - poskytnutí služby osobou reg. v jiném čl. státě se sníženou sazbou (bod 3)
 • vyssiost - řádek 260 (od 2009 ř. 7) - dovoz zboží se základní sazbou daně (bod 6)
 • nizsiost - řádek 265 (od 2009 ř. 8) - dovoz zboží se sníženou sazbou daně (bod 6)
 • vyssislz - řádek 270 (od 2009 ř. 11) - poskytnutí služby zahraniční osobou se základní sazbou (bod 7)
 • nizsislz - řádek 275 (od 2009 ř. 12) - poskytnutí služby zahraniční osobou se sníženou sazbou (bod 7)
 • dodanizb - řádek 410 (od 2009 ř. 20) - dodání zboží do jiného členského státu
 • vyvozzb - řádek 430 (od 2009 ř. 22) - vývoz zboží
 • dodaniost - řádek 440 (od 2009 ř. 25) - ostatní plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
 • beznaroku - řádek 530 (od 2009 ř. 50) - celková částka usk. plnění osvob. od daně bez nároku na odpočet daně
 • nizsidovcelniu - (od 2009 ř. 42) - dovoz zboží - správcem celní úřad
 • vyssidovcelniu - (od 2009 ř. 43) - dovoz zboží - správcem celní úřad

změny k 1.1.2010

DPH 10% a 20%

Otázka: Dle zákona se změní sazba DPH. Jak ji zavést do systému OBIS?

Odpověď : Novou sazbu DPH stačí v systému doplnit jako nový řádek do Číselníku DPH (viz. obr.). Pozor, nepřepisujte sazbu u stavajicí položky DPH. Změnily by se tak ceny ve všech dokumentech s tímto DPH (rozpočty, faktury, …).

Nová sazba DPH

 
ruzne/faq.txt · Poslední úprava: 2009/12/30 11:17 autor: Libor Kadaník
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki