FVZ,DDP,FV

Zálohová faktura

 • vytvořit samostatný druh faktur pro vydané/přijaté zálohové faktury (např.FVZ/FPZ) se samostatným počítadlem číselné řady
 • v tabulce "Číselník druhů dokladů" vyplnit pole "Znaménko DPH"= 0
 • v tomto druhu vytvořit běžným způsobem doklad, který nebude mít vyplněno pole "Datum DPH", do účetní operace napsat např. NZU (neúčtuje se)
 • v položkách dokladu vytvořit běžným způsobem jednotlivé položky v cenách bez DPH s odpovídající sazbou DPH (doklad nebude vstupovat do přiznání DPH, protože nemá vyplněné datum DPH, avšak bude sloužit jako vzor pro daňový doklad platby a závěrečný daňový doklad)

Úhrada zálohové faktury, daňový doklad platby

 • vytvořit samostatné druhy faktur pro vydané/přijaté daňové doklady platby (např.DDV/DDP) se samostatným počítadlem číselné řady
 • v tabulce "Číselník druhů dokladů" vyplnit pole "Znaménko"= 0 a "Znaménko DPH"= +1/-1 (uskutečněná/přijatá plnění)
 • úhradu spárovat (přes číslo dokladu v položkách úhrad) s příslušnou zálohovou fakturou, vyplnit účetní operaci a úhradu zaúčtovat
 • účtování úhrady FVZ: 221,211/324.001
 • účtování úhrady FPZ: 314.001/221,211
 • v položkách úhrad pustit v "Lokálním menu" funkci "Vytvoř daňový doklad platby" (z číselníku vybrat druhy dokladů - DDV/DDP), potvrdit OK
 • v položkách úhrad se v poli "Daňový doklad platby" vyplní číslo takto vytvořeného daňového dokladu
 • přes tři tečky lze přejít do faktur na tento daňový doklad a zaúčtovat
 • účtování DDV: 324.001/324.002, 324.001/343
 • účtování DDP: 314.002/314.001, 343/314.001
 • daňový doklad má v poli "Vyfakturováno" vyplněno číslo příslušného FVZ/FPZ
 • saldo 324.001 OK

Fakturace daňových dokladů platby

 • v Lokálním menu zálohových faktur vybrat "Fakturace proformafaktur", v dialogovém okně vybrat druh, ve kterém se má konečný daňový doklad (faktura) vytvořit
 • vygeneruje se doklad (kopie FVZ/FPZ) s odečtem zaplacených záloh, resp. DDV/DDP (v případě vystaveného daňového dokladu platby k zaplacené záloze)
 • na zálohové faktuře i daňovém dokladu platby se zapíše do pole "Vyfakturováno" číslo konečného dokladu (faktury)
 • tento konečný doklad se zaúčtuje:
 • běžné položky vydaných dokladů 311/600, DPH 311/343, odečet daňového dokladu platby 311/324.002, odečet zaplacené zálohy (pokud nebyl vystaven DDV) 311/324.001
 • běžné položky přijatých dokladů 500/321, DPH 343/321, odečet daňového dokladu platby 314.002/321, odečet zaplacené zálohy (pokud nebyl vystaven DDP) 314.001/321
 
ruzne/ucto.txt · Poslední úprava: 2017/01/18 14:30 autor: Radka Petru
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki