Ukázky uživatelských řešení

Faktury/doklady

Upomínky faktur, výpočet penále

V následujícím řešení se generují a následně tisknou celkem tři druhy upomínek. 1. a 2. upomínka upozorňuje na vzniklý dluh, 3. upomínka je pak již dokladem s vypočteným úrokem z prodlení.

Pro toto řešní je nutný uživatelský upgrade. Ten obsahuje přidanou tabulku úrokových sazeb a do tabulky faktur přidané dva sloupce - číslo upomínky a penále z faktury.

Pomocí funkce z lokálního menu ve fakturách se genurují automaticky 1., 2. nebo 3. upomínka. Pokud se z faktury ještě žádná upomínka netvořila, vygeneruje se první upomínka a do sloupce "číslo upomínky" se zapíše hodnota 1. Ta samá hodnota se zapíše i k vygenerované upomínce. K té se jestě zapíše číslo faktury, ze které se upomínka generovala. V každém okamžiku tak lze zjistit, jaká upomínka patří ke které faktuře a jaké číslo upomínky to je.

Upomínky se vytvářejí do zvoleného samostatného druhu. 1. a 2. upomínka nemá žádné položky. Vyplňují se jen údaje v hlavičce. Do 3. upomínky se počítá úrok z prodlení a to buď dle zadané smluvní pokuty nebo dle tabulky úrokových sazeb (jedním řádkem nebo po jednotlivých obdobích - viz. obr.).

Tisk probíhá pomocí jedné tiskové sestavy, která dle sloupce číslo upomínky vyexportuje odpovídající report.

Řešení je možné doplnit o uživatelské filtry do faktury, pomocí kterých lze vyfiltrovat a zobrazit faktury pro generovaní jednotlivých upomínek. Další možností jsou uživatelské triggery, které uživatele upozorní na neuhrazené faktury, ze kterých je možné generovat upomínky.

Sklad

Akční zboží

Tato úprava OBISu reší akční ceny pro zboží pomocí tabulky, která obsahuje číslo karty, rozsah datumů, ve kterém akce platí a akční cena. Pro používání této úpravy je nutný upgrade databáze, protože v OBISu přibude výše zmíněná tabulka.

Celý problém se řeší pomocí uživatelsky definované cenové politiky, která se využívá typicky při tvorbě rezervací a výdejek.

Nejdříve pohled na tabulku skladových karet - v příkladech budeme pracovat s kartami "bot-004", "bot-006" a "bun-004". Jsou zde vidět běžné ceny, které by se při tvorbě rezervace/výdejky použily.

Tabulka skladových karet

Dále nová tabulka cenových akcí, kam se vyplní skladové karty s rozsahem datumů a cenami, které se mají použít. V tomto příkladě máme v akci tři karty, u každé vyplněn datum platnosti akce, cena a v posledním sloupci ještě sleva, jejíž (ne)použití pro tvorbu ceny ovlivňuje například zatřídění partnera.

Tabulka cenových akcí

Zde použitý partner (ABC móda s.r.o.) je podle cenové politiky jeden z těch, u kterých se má používat i sloupec Sleva a vytvořená výdejka dne 6.9.2010 bude vypadat jak je zobrazeno na následujícím obrázku.

 • karta bun-004 spadá datumově do cenové akce a pro našeho partnera bude uplatněna i 20% sleva: 800 - 20% = 640,- Kč
 • karta bot-004 spadá datumově do cenové akce a nemá přiřazenu další slevu: 999,- Kč
 • karta bot-006 byla akční pouze do 31.7.2010 a použije se tedy běžná cena z tabulky skladových karet: 1245,10 Kč

Výdejka s použitím cenových akcí

Vytvoření cenové politiky záleží na požadavcích uživatele - je možné cenové akce používat pouze pro některé vybrané partnery (například podle zmíněného zatřídění), nebo nepoužívat vůbec pevně danou cenu, ale pouze v zadaném rozmezí datumů slevu atp. Cenové akce lze kombinovaně používat i s dále popsaným Číselníkem marží. Je pouze potřeba určit, která metoda bude priorotní, pokud by položka vyhovovala jak Cenové akci, tak přednastavené marži.

Číselník marží

Tato úprava OBISu reší nastavení marží u druhů karet, jednotlivých karet a partnerů a kombinace těchto možností. Pro používání této úpravy je nutný upgrade databáze, protože v OBISu přibude tabulka marží.

Celý problém se řeší pomocí uživatelsky definované cenové politiky, která se využívá typicky při tvorbě rezervací a výdejek.

Nejdříve pohled na tabulku skladových karet, kde jsou zde vidět běžné ceny, které by se při tvorbě rezervace/výdejky použily bez aktivace cenové politiky určované pomocí tabulky marží.

Tabulka skladových karet

Na následujícím obrázku je vidět vyplněný číselník marží. Důležité hodnoty jsou číslo partnera, druh karet, číslo karty a marže. Jak je vidět z tohoto příkladu, jednotlivé hodnoty mohou, ale nemusí být vyplněné a vyhodnocují se zjednodušeně řečeno podle "konkrétnosti" jednotlivých záznamů následujícím způsobem (první nalezená možnost od vrchu seznamu, se použije):

 • prodávám zde uvedenou kartu zadanému partnerovi (3.řádek tabulky na obrázku)
 • prodávám kartu ze zde uvedeného druhu zadanému partnerovi (2.řádek tabulky na obrázku)
 • prodávám jakoukoliv kartu zadanému partnerovi (4.řádek tabulky na obrázku)
 • prodávám kartu z uvedeného druhu jakémukoliv partnerovi (1.řádek tabulky na obrázku)

Tabulka marží

Z výše popsaného je zřejmé, že využitelnost tohoto řešení jsou např:

 • dlouhotrvající slevy na jednu konkrétní kartu nebo druh karet
 • různé slevy pro jednotlivé obchodní partnery na základě vyjmenovaných druhů karet
 • jednotnou slevu pro obchodního partnera na jakékoliv zboží

Výdejka vytvořená s použitím zde zobrazené tabulky marží bude vypadat následovně (základní ceny, ze kterých se odečítá sleva jsou běžné ceny zadané na kartách):

 • karta bot-001 se slevou 20% na základě 2.řádku ze zobrazené tabulky marží (partner P0000050, druh karet bot)
 • karta bot-004 se slevou 30% na základě 2.řádku ze zobrazené tabulky marží (partner P0000050, karta bot-004)
 • karta bun-003 se slevou 20% na základě 1.řádku ze zobrazené tabulky marží (druh karet bun)

Cenovou politiku založenou na číselníku marží lze kombinovat i s výše zmíněným akčním zbožím. Je pouze potřeba určit, která metoda bude priorotní, pokud by položka vyhovovala jak cenové akci, tak přednastavené marži.

 
user/index.txt · Poslední úprava: 2011/07/18 15:55 autor: pavel
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki