Formáty XML souborů

Seznam

Umístění souborů

XML soubory jsou uloženy v podadresáři SYSTEM resp. USER. Adresář USER slouží pro uživatelské modifikace, adresář SYSTEM je součástí aktualizace systému.

Při startu programu se nejprve načtou soubory z adresáře SYSTEM a poté jsou sloučeny se soubory z USER. Tyto pak mají vyšší prioritu a lze tak modifikovat pouze některé elementy. Např. pouze změnit Caption apod.

DTD

Obvykle je formát popsán validačním DTD, ze kterého lze formát odvodit. Soubory XML lze pak validovat pomocí např. xmllint:

xmllint --noout --valid datamodel.xml
 
xml/index.txt · Poslední úprava: 2007/11/08 15:08 autor: Karel Petrů
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki