Linux FAQ

Klient

Firebird64 client 3.0.5 vyžaduje libtommath.so.0

Debian 9

sudo apt-get install libtommath1
cd /usr/lib/x86_64-linux-gnu/
sudo ln -s libtommath.so.1.0.0 libtommath.so.0

32bit klient OBIS5 na amd64

dpkg --add-architecture i386
apt-get update
apt-get install libpango-1.0-0:i386 libpangocairo-1.0-0:i386 libgtk2.0-0:i386 libncurses5:i386

Debian 7 AMD64

nevizualni obiscserver

apt-get install lib32ncurses5 lib32gcc1
apt-get install lib32stdc++6 #pro isql

Ubuntu 12.04 LTS 64bit

sudo apt-get install libjpeg62:i386
echo "cs_CZ ISO-8859-2" | sudo tee -a /var/lib/locales/supported.d/local
sudo dpkg-reconfigure locales
sudo apt-get install ttf-mscorefonts-installer
sudo apt-get install fontconfig-config
cd /usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/
sudo mkfontscale .
sudo ln -s fonts.scale fonts.dir
sudo vim /usr/share/X11/xorg.conf.d/04-fonts.conf #doplnit cestu k fontum a restartovat X

/usr/share/X11/xorg.conf.d/04-fonts.conf

Section "Files"
 FontPath "/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts"
 FontPath "/usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu"
 FontPath "/usr/share/fonts/truetype/liberation"
 FontPath "/usr/share/fonts/truetype/ubuntu-font-family"
EndSection

Debian 6.0 squeeze 64bit

nainstalovat balík: lib32ncurses5

Mandriva 2010.0

Nutno mít nainstalovanou knihovnu libjpeg.so.62 (balík libjpeg6)

Ubuntu Karmic 9.10

libstdc++.so.5 jiz neni v repozitorarich, nutno instalovat rucne

cd /tmp
wget http://ftp.cz.debian.org/debian/pool/main/g/gcc-3.3/libstdc++5_3.3.6-25_i386.deb
sudo dpkg -i libstdc++5_3.3.6-25_i386.deb
rm libstdc++5_3.3.6-25_i386.deb

AMD64

Pro firebird server je treba 64-bit libstdc++5, pro OBIS cleint pak 32-bit (viz. další kapitola)

cd /tmp
wget http://ftp.cz.debian.org/debian/pool/main/g/gcc-3.3/libstdc++5_3.3.6-25_amd64.deb
sudo dpkg -i libstdc++5_3.3.6-25_amd64.deb
rm libstdc++5_3.3.6-25_i386.deb

Ubuntu Karmic 9.10 AMD64

Postup jako pro Hardy 8.04. Navíc je třeba ručně nainstalovat 32bit knihovnu libstdc++.so.5 (pouze pro 64bit verzi Ubuntu).

wget http://www.epos.cz/files/libstdc++.so.5.0.7
sudo cp libstdc++.so.5.0.7 /usr/lib32/
cd /usr/lib32
sudo ln -s libstdc++.so.5.0.7 libstdc++.so.5
sudo ldconfig

Ubuntu Hardy 8.04 AMD64

Klient OBIS

 • pro firebird server a klient OBIS z instalatoru je treba balik libstdc++5 (knihovny pro libfbclient)
 • pro klienta OBIS je treba balik ia32-libs (AMD64)
 • pro tisk je potreba mit k dispozici /etc/printcap (/etc/cups/cupsd.conf)
 • doporuceno je pouzit kodovani ISO a font Arial (po instalaci fontu restartovat X)
sudo apt-get install libstdc++5
sudo apt-get install ia32-libs
sudo ln -s /var/run/cups/printcap /etc/printcap
sudo echo "cs_CZ ISO-8859-2" >> /var/lib/locales/supported.d/local
sudo dpkg-reconfigure locales
sudo apt-get install ttf-mscorefonts-installer

NFS

Server

sudo apt-get install nfs-kernel-server
sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server start

/etc/exports

/home/obis4       192.168.0.0/255.255.0.0(fsid=0,nohide,insecure,rw,sync,no_subtree_check)

Klient

sudo apt-get install nfs-common
sudo /etc/init.d/idmapd start
sudo vim /etc/default/nfs-common #NEED_STATD=no NEED_IDMAPD=yes

/etc/fstab

server:/         /mnt/server nfs4 noauto,user,exec,dev,suid 0 0
NIS
sudo apt-get install nis
cat /etc/defaultdomain #stejne jako na serveru
sudo vim /etc/idmapd.conf #domain stejne jako na serveru (muze byt jine nez defaultdomain)
sudo echo "ypserver 192.168.0.1" >> /etc/yp.conf
sudo /etc/init.d/nis start
ypwhich
yptest

/etc/nsswitch.conf

passwd:   files nisplus nis
shadow:   files nisplus nis
group:   files nisplus nis
hosts:   files dns nisplus nis

Server

Debian 10

sudo apt-get install xinetd libncurses5 psmisc lftp liblua5.3-0 lua5.3 mailutils rsync
wget aktualni AMD64 tag.gz
tar -xzvf ...
cd Firebird...
sudo ./install.sh

cstocs z CPAN

perl -MCPAN -e 'install Cz::Cstocs'

Zebedee tunel pro Debian Etch

Není deb balík pro Debian, ale lze použít z Ubuntu. Ale je preložen s libssl0.9.7 - není v nových distribucích.

wget http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/z/zebedee/zebedee_2.2.2-2_amd64.deb
apt-get install libssl0.9.7
dpkg --install zebedee_2.2.2-2build1_amd64.deb

Mnoho připojení k databázi

V případě spouštění serveru z xinetd je nutno nastavit v souboru /etc/xinetd.d/firebird:

instances = UNLIMITED
per_source = UNLIMITED

nebo nějaké vhodně velké číslo. Každý klient běžně potřebuje 3 spojení (licence, data, triggery).

Při vyčerpání povoleného počtu instancí se při spouštění OBISu zobrazuje chybová hláška:

connection rejected by remote interface
-923 Connection not established

Semafory

Problem se projevuje nemožnosti připojení k serveru Firebird. Ve firebird.log předchází hlášky typu:

Fatal lock manager error: invalid lock id (267076), errno: 104
Fatal lock manager error: semop failed (acquire), errno: 22
Fatal lock manager error: inconsistent lock table version number; found 110, expected 16, errno: 11

/etc/sysctl.conf

#zvetseni semaforu pro firebird lock manager
#puvodni hodnoty: kernel.sem = 250 32000 32 128
kernel.sem = 1000 32000 100 150

#zvetseni shared mem
#puvodni:
#kernel.shmmax = 33554432
#kernel.shmall = 2097152
kernel.shmmax = 67108864
kernel.shmall = 4194304

prikazy:

ipcs -l
sysctl -a | grep sem
sysctl -p /etc/sysctl.conf

Semafory 2

Při vyšší zátěži (okolo 100 připojení) se objeví v firebird.log hláška: Fatal lock manager error: semaphores are exhausted, errno: 1

Objevuje se také při zaúčtování výpisu s velkým počtem položek (>300).

Je nutno zvýšit počet semaforů. /etc/sysctl.conf:

#      SEMMSL SEMMNS SEMOPM SEMMNI
kernel.sem = 1024  32000   256  1024

aktivovat pomocí # sysctl -p a zkontrolovat # cat /proc/sys/kernel/sem

firebird.conf:

LockSemCount = 512

Restartovat fb_lock_mgr

Zdroj: http://pmakowski.ibphoenix.fr/post/2009/03/05/From-the-support-list

Další

Otevirani souboru xdg-open

xdg-open file.html
xdg-mime query default text/html
ls /usr/share/applications/ /usr/local/share/applications/
xdg-mime default opera-browser.desktop text/html

/usr/local/bin/isql - spousteni z OBISu

#!/bin/sh
ROOTDIR=/home/obis/obis4
export FIREBIRD=$ROOTDIR/firebird
export LD_LIBRARY_PATH=$FIREBIRD/lib
export ISC_USER=sysdba
export ISC_PASSWORD=DOPLNIT_HESLO
$FIREBIRD/bin/`basename $0` $@
ln -s /usr/local/bin/isql /usr/local/bin/gbak
 
linux/index.txt · Poslední úprava: 2021/03/23 16:21 autor: Karel Petrů
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki