Majetek

Otevření, základní koncepce

Postupy

Přerušení odpisů

Je možno přerušit daňové rovnoměrné nebo zrychlené odpisy hmotného majetku. Je vyžadována verze OBIS 4.2.64 a vyšší.

Nelze přerušit účetní opisy a daňové lineární odpisy nehmotného majetku.

Pokud chcete přerušit daňový odpis, vytvořte ke konci účetního období (31.12.) řádek v položkách majetku s Operací X. Následně pokračujte v dalších letech běžným způsobem vytváření daňových odpisů v lok. menu.

Ukázka přerušení odpisů každý druhý rok odepisování pro majetek se vstupní cenou 100 000 Kč a rovnoměrným odepisováním 4 roky (R1a):

Přerušení odpisů každý druhý rok odepisování

 
manual/majetek.txt · Poslední úprava: 2012/01/17 11:44 autor: Karel Petrů
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki