Objednávky

Spuštění

Obrázek 5.24

Objednávky

Image s_objednavky

Vytvoření výrobních rozpočtů

Funkci lok. menu v objednávkách Vytvoření výrobních rozpočtů využijeme v případě, že vyrábíme nějaký výrobek, který se skládá z více složitějších součástí. Většinu těchto součástí odebíráme od svých dodavatelů, ale například jednu součást si i sami vyrábíme. Uděláme si tedy rozpočet obsahující položky, ze kterých součást vyrábíme (Obrázek 5.28).

Dále si musíme založit novou Skladovou kartu na vyráběnou součást, která bude propojena s našim rozpočtem. To se provede přes tlačítko (Obrázek 5.29-1) ve sloupci Výrobní rozpočet.

Obrázek 5.28

Výrobní rozpočet

Image s_vyrrozp1
Obrázek 5.29

Propojka sklad. karty a rozpočtu

Image s_vyrrozp2

Nyní si vytvoříme rozpočet na náš výrobek. Z tohoto rozpočtu si uděláme objednávky. Z Lokálního menu využijeme funkci Objednávky k označeným rozpočtům.

Vytvořilo se nám několik dodavatelských objednávek podle Partnerů a také jedna výrobní objednávka, ve které je jako Partner naše firma (Obrázek 5.30-1). U této objednávky nyní vyvoláme funkci Vytvoření výrobních rozpočtů, která se volá z Lokálního menu (Obrázek 5.30-2) a která nám vytvoří rozpočet na naši vyráběnou součást. Před tím ale musíme v záložce Nastavení vyplnit položku Druh pro výrobní rozpočty. Pak upravíme Výrobní rozpočty, aby se co nejvíce přibližovaly realitě, a znovu vytvoříme Rezervaci a z této rezervace Objednávku.

Obrázek 5.30

Vytvoření výrobních rozpočtů

Image s_vyrrozp3
 
manual/objednavky.txt · Poslední úprava: 2008/02/08 14:05 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki