Příjem na sklad

Spuštění

Obrázek 5.33

Příjem na sklad

Image s_prijem

Přiřazení výrobního čísla ke zboží

V systému OBIS je možno evidovat výrobní čísla ke zboží. Při příjemce se zadají výrobní čísla a u výdejky vybereme, které zboží odchází.

Výrobní čísla se pro vybraný materiál v záložce Příjemka přidávají v záložce Výrobní čísla (Obrázek 5.36). Tlačítkem Plus (Obrázek 5.36-1) se přidávají nové položky, do kterých se vyplňuje výrobní číslo (Obrázek 5.36-2).

Pokud zadáme více výrobních čísel než je přijímané množství, systém vypíše při potvrzení chybové hlášení. Toto lze v případě potřeby ignorovat.

Obrázek 5.36

Přiřazení výrobního čísla ke zboží

Image s_prijem3

Dodatkové náklady

K aktuální příjemce mohou být připojeny i dodatkové náklady. Tyto náklady přidáme v záložce Dodatkové náklady (Obrázek 5.38). Tlačítkem Plus (Obrázek 5.38-1) se dostaneme do Číselníku dod. nákladů, ze kterého dvojklikem myší nebo tlačítkem OK vkládáme položky. U vkládaných položek se zadává cena. Tyto náklady pak můžeme funkcí Rozpočítat dodatkové náklady rozdělit mezi jednotlivé položky příjemky a to procentuálně. Funkce se volá z Lokálního menu (Obrázek 5.38-2).

Obrázek 5.38

Dodatkové náklady

Image s_prijem5

Tuto funkci můžeme využít i u příjemek se slevou. Jen s tím rozdílem, že vkládáme dodatkové náklady se zápornou částkou, reprezentující celkovou slevu příjemky. Po rozpuštění těchto nákladů se poměrově poníží cena jednotlivých položek příjemky.

 
manual/prijem_na_sklad.txt · Poslední úprava: 2008/02/27 15:39 autor: Karel Petrů
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki