Další: Doklady/Faktury Nahoru: Skladové hospodářství Předchozí: Výdej ze skladu Obsah

Příjmové a výdajové doklady

Spuštění

Obrázek 5.45

Příjmové a výdajové doklady - úvod

Image s_doklady

Oprava vytvořeného dokladu

Již vytvořenou příjemku/výdejku/převodku je možno v záložce Pohyby opravovat (Obrázek 5.47). Je však nutno zachovat následující pravidla.

  • pokud se u příjemky mění cena je nutné změnit dva sloupce Cena a Ceníková cena. V případě, že nejsou použity dodatkové náklady je tato cena shodná. V opačném případě se zruší se rozpuštění dodatkových nákladů, vyplní se pouze ceníková cena a následně se dodatkové náklady znovu rozpustí.
  • u převodky je nutné shodně upravit oba párové doklady (příjemka i výdejka) - ceny v tomto případě nejsou rozhodující (pouze množství)
  • po úpravě se následně spustí funkce lok. menu ve skladových kartách Rekonstrukce skladu pro dotčené případně všechny karty.
Obrázek 5.47

Přehled pohybů k dokladu

Image s_doklady2

Dodatkové náklady

V záložce Dodatkové náklady jsou náklady připojené k danému dokladu (Obrázek 5.49). Pokud je tímto dokladem Příjemka, můžeme tyto dodatkové náklady rozpočítat na jednotlivé položky. Tato funkce se volá z lokálního menu v záložce doklady.

Tuto funkci můžeme využít i u příjemek se slevou. Jen s tím rozdílem, že vkládáme dodatkové náklady se zápornou částkou, reprezentující celkovou slevu příjemky. Po rozpuštění těchto nákladů se poměrově poníží cena jednotlivých položek příjemky.

Obrázek 5.49

Dodatkové náklady

Image s_dodatknakl
 
manual/prijmove_a_vydajove_doklady.txt · Poslední úprava: 2008/02/27 15:58 autor: Karel Petrů
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki