Prostředky

Spuštění

Obrázek 9.1

Úvod

Image pr_uvod

Přidání nákladu k prostředku

Koupíme-li například pohonné hmoty do automobilu, potřebujeme tyto náklady zanést do systému. Vybereme si tedy v tabulce Prostředků automobil, do kterého jsme PHM čerpali, a přepneme na záložku Náklady. Tlačítkem Plus (Obrázek 9.4-1) se dostaneme do tabulky Dokladů/Faktur. V této tabulce vyhledáme doklad o koupi PHM a dvojklikem myši nebo tlačítkem OK potvrdíme. Tím zaneseme tyto náklady k prostředku.

Druhou možností, jak zanést náklady k prostředku, je pomocí tlačítka Plus v horní liště (Obrázek 9.4-2). V tomto případě ale musíme vyplnit všechny sloupečky ručně.

Obrázek 9.4

Náklady u prostředku

Image pr_pridaninakladu

Náklady na prostředek mohou být např. na jeden den (stravné zaměstnance), na časové období (povinné ručení na automobil) nebo na výkonové rozmezí (odpisy automobilu).

Přidání výkonu k prostředku

Jestliže chceme přidat výkon k Prostředku, nejdříve si označíme daný Prostředek a poté se přepneme na záložku Výkony (Obrázek 9.5-1). Nový Výkon přidáme tlačítkem Plus (Obrázek 9.5-2), pomocí kterého se dostaneme do Číselníku textů výkonů, odkud dvojklikem myši nebo tlačítkem OK vybereme požadovanou položku. Otevře se nám okno (Obrázek 9.6), ve kterém vyplníme množství (Obrázek 9.6-1) a číslo zakázky (Obrázek 9.6-2), popř. upravíme datum výkonu (Obrázek 9.6-3). Kód výkonu, popis, cena a náklady se doplní automaticky. Budeme-li vkládat nějaký výkon s vazbou a v záložce Nastavení ve Výkonových protokolech budeme mít zaškrtnutu volbu Užívání vazby s potvrzováním (obr. 9.8-4), bude se vazba zobrazovat ve spodní části okna (Obrázek 9.6-4).

Obrázek 9.5

Přidání výkonu

Image pr_vykony
Obrázek 9.6

Přidání výkonu

Image pr_pridanivykonu

Výkon můžeme přidat i ručně pomocí tlačítka Plus (Obrázek 9.5-3). Po stisknutí tohoto tlačítka se nám vytvoří nová položka. Do Datumu se nastaví aktuální datum. Ostatní položky pak musíme vyplnit ručně.

 
manual/prostredky.txt · Poslední úprava: 2008/03/04 13:45 autor: Karel Petrů
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki