Skladové karty

Sklady/Logistika

Blokové schéma

Jednotlivé hlavní tabulky skladového systému jsou mezi sebou propojeny funkcemi lokálního menu, které zjednodušují opakované činnosti.

Zdrojová tabulka obsahuje vždy v rámci lokální menu požadovanou funkci. Jsou to například tyto:

  • vytvoření rezervace/objednávky/výdejky z rozpočtu (vyžaduje propojení mezi ceníkem a kartou)
  • vytvoření objednávky z rezervací nebo ze skladových karet
  • vytvoření příjemky z objednávky
  • vytvoření výdejky z rezervace
  • vytvoření výdejky z příjemky

Blokové schéma

 
manual/skladove_karty.txt · Poslední úprava: 2008/02/20 15:44 autor: Karel Petrů
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki