Výdej ze skladu

Spuštění

Obrázek 5.39

Výdej ze skladu - úvod

Image s_vydej

Přiřazení výrobního čísla ke zboží ve výdejce

V systému OBIS je možno evidovat výrobní čísla ke zboží.

Výrobní čísla se vybírají při tvorbě výdejky v záložce Výrobní čísla (Obrázek 5.43). Tlačítkem Plus (Obrázek 5.43-1) se dostaneme do seznamu výrobních čísel pro danou položku, odkud přidáváme výrobní čísla, která jsou vydávána.

Výrobní čísla lze také alternativně přímo ručně zadávat. Je možné tak zadat výrobní číslo, které nebylo přijato.

Pokud zadáme více výrobních čísel než je vydávané množství, systém vypíše při potvrzení chybové hlášení. Toto lze v případě potřeby ignorovat.

Obrázek 5.43

Přiřazení výrobního čísla ke zboží ve výdejce

Image s_vydej4
 
manual/vydej_ze_skladu.txt · Poslední úprava: 2008/02/27 15:49 autor: Karel Petrů
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki