Výkonové protokoly

Vazby

U výkonů můžeme používat vazby stejně jako v ceníku. Vazby se nastavují v tabulce Textů výkonů (Obrázek 9.9), do kterého se dostaneme například z Hlavního menu přes Prostředky → Číselníky → Texty výkonů. Z této tabulky vkládáme jednotlivé položky do Výkonového protokolu.

Můžeme například nastavit vazbu na to, že při vložení položky Obchodní prezentace se nám vloží i položka Cestovní čas a Výkonná jízda. Nemůže se tak stát, že na vložení těchto dvou položek zapomeneme. V záložce Výkony (Obrázek 9.9-1) si tedy vytvoříme položku Obchodní prezentace (Obrázek 9.9-2). Poté se přepneme na záložku Vazby (Obrázek 9.10-1) a tlačítkem Plus (Obrázek 9.10-2) přidáme z Textů výkonů dvojklikem myši nebo tlačítkem OK novou položku do vazby.

Nebudeme u těchto dvou položek vyplňovat Prostředek (Obrázek 9.10-3), protože můžeme jezdit různými auty (výkonná jízda) a protože na obchodní prezentaci může jezdit více lidí (cestovní čas).

Obrázek 9.9

Vazby

Image pr_vazby
Obrázek 9.10

Vazby

Image pr_vazby1
 
manual/vykonove_protokoly.txt · Poslední úprava: 2008/03/04 15:22 autor: Karel Petrů
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki