Excelové výstupy

Oblasti tisku (Bandy)

V excelu se bandy nastavují tak, že si buňku pojmenujeme podle požadoveného bandu (obr. - 1). V buňce pak nastavíme odkaz na pole hodnot, které se budou tisknou v daném bandu (obr. - 2). Hodnoty, které chceme tisknou z OBISu se do jednotlivých bandů vkládají s počátečním znakem # - jedná se o tzv. fieldy (obr. - 3). Funkce se vkládají se dvěma znaky ##. Statické texty (nadpisy, popisky, atd.) jsou v šabloně samostatně, bez jakéhokoliv znaku (obr. - 4).

Jednotlivé bandy je dobré si barevně rozlišovat abychom viděli, jak je který band velký. Pro přehlednost je také dobré si názvy bandů naspat vedle pojmenovaných buněk.

Tisk na více listů

Tisk na více listů se provádí pomocí příkazu ##SheetFeed. Vše co je za tímto příkazem se tiskne na druhý list. Tento příkaz musí být umístěn v poslední buňce daného bandu.

Aby tento příkaz nebyl na výsledné tiskové sestavě vidět, použijeme v šabloně bílé písmo.

Název souboru

Výstupní excelový soubor může být uložen v požadovaném adresáři. Docílíme toho pomocí speciálního definovaného názvu buňky config_output. Tento buňka pak obsahuje cestu a název vytvářeného souboru. Lze zde také použít LUA kód např:

#@ return USERDIR().."vystup/soubor.xls"

Pokud je třeba aby název souboru obsahoval ID tisknutého záznamu, je nutné použít tisk generovaný pomocí LUA viz. tisk_pomoci_lua

Posunutí startovní pozice reportu

Standartní startovní pozice reportu je 60-tý řádek. Pokud máme šablonu delší jak 60 řádků, využijeme band start_poz, do ketrého napíšeme startovní pozici.

Automaticky spouštěné makro - auto_open

Pokud v Excelové šabloně vytvoříte makro s názvem auto_open tak se toto makro spustí po dokončení exportu do Excelu. Lze zde umístit operace, které se mají provést vždy po exportu vybrané sestavy.

 
reports/excel.txt · Poslední úprava: 2009/03/10 15:49 autor: Karel Petrů
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki