Export do HTML a textových souborů

Tiskové sestavy pro export do HTML

Všechny HTML tiskové sestavy musí obsahovat počáteční band, definující hlavičku HTML dokumentu a koncový band, ve kterém je konec dokumentu. Bandy definujeme pomocí párových značek <BAND> a </BAND>. Syntaxe je následovná:

<BAND name="jméno_bandu">
tělo bandu
</BAND>

Počáteční resp. koncový band se jmenuje html_begin resp. html_end a vypadají takto:

<BAND name="html_begin">
<HTML>
 <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
 <HEAD>
  <TITLE>Obis report</TITLE>
 </HEAD>
 <BODY>
</BAND>

<BAND name="html_end">
 </BODY>
</HTML>

Jednotlivé fieldy – hodnoty, které se tisknou z OBISu se píší mezi znaky # (např.: #idrozp#). HTML tisková sestava je vlastně klasický HTML dokument se svou syntaxí, převážně složený z jednotlivých tabulek, do jejichž polí se tisknou hodnoty z OBISu.

V sekci <config> je možno ovlivnit chování reportu.

 • output - výstupní soubor
 • print - program spušťený při stisku tlačítka "tisk"
 • preview - program spušťený při stisku tlačítka "náhled"
 • edit - program spušťený při stisku tlačítka "úprava sestavy"
 • encoding - znaková sada ve které bude vygenerován výstup
 • translate - dvojice řetězců v uvozovkách. První znamená vzor a druhé náhradu. Je-li použit prefix 0x jedná se o 8-bitové hexa číslo.

Příklad:

<config>
output=c:\tmp\out.txt
preview=notepad %s
print=notepad %s
encoding=windows-1250
translate="0xA0" " "
translate="!!!" "#"
</config>

Příklad bandu pro tisk hlavičky rozpočtů

<BAND name="body_rozpocty_rozpocty">
  <TABLE border="0" width="100%">
   <tr>
    <td width="12%"><i><b>Rozpočet č.:&nbsp;</b></i></td>
    <td width="38%" align="left"><i><b>&nbsp;#IDRozp#</b></i></td>
    <td width="38%" align="right"><i><b>Zakázkové číslo:</b></i></td>
    <td width="12%" align="right"><i><b>&nbsp;#IDZakazka#</b></i></td>
   </tr>
  </table>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
    <td colspan="4"><hr align="right" size="2" width="100%" noshade></hr></td>
   </tr>
   <tr>
    <td colspan="4" align="center" bgcolor="bbbbbb">
    <font size="+2"><b><i>#hlavicka#</i></b></font></td>
   </tr>
   <tr>
    <td colspan="4" align="center" bgcolor="bbbbbb">
    <font size="+2"><b><i>#hlavicka1#</i></b></font></td>
   </tr>
   <tr>
    <td colspan="4"><hr size="2" width="100%" noshade></hr></td>
   </tr>
  </table>
</BAND>

Tento band pak vypadá v tiskové sestavě jako na obrázku. Jsou zde zvýrazněny dvě tabulky, ve kterých se tisknou hodnoty z OBISu.

Prvni tabulka je jednořadková a tiskne číslo rozpočtu a zakázkové číslo. Druhá tabulka je pěti řádkova. V prvním řádku se vytiskne vodorovná čára, pak nasledují hlavička, hlavička1, vodorovná čára a mezera.

Výsledek vypadá takto:

Textové výstupy

HTML tiskové sestavy lze použít i pro tisk do TXT souborů (pevná šířka, středník jako oddělovač atd.)

Příklad – tisk ceníkových položek (číslo ceníkové položky, popis, cena) do CSV souboru (jméno cenik.csv)

Šablona

šablona

Tiskový výstup

výpis tisku

 
reports/html.txt · Poslední úprava: 2008/11/05 15:02 autor: Petr Kristan
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki