Workshop

Novinky OBIS

  • news.xml - novinky
  • changelogs - změny programu, systémové LUA, reportů
  • upgrade (install, aktualizace, unstable)
  • změna formátu souborů seznamu reportů/filtrů na XML
  • změna formátu uložení šablon RLINE na XML
  • postupné nahrazení "kreslených" forem pomocí generovaných
  • postupný převod "propojovacích funkcí" Delphi → LUA (přepočet skladu, zakázek, vytvoř fakturu z rozpočtu atd.)
  • přechod na filozofii - každou novou funkci/datovou strukturu/modul lze realizovat pouze pomocí XML a LUA
  • rozdělení a převod manuálu - společná část tištěná, wiki
  • dokumentace u kódu resp. XML - generování on-line helpu, wiki

Firebird

Struktura OBIS a XML soubory

LUA scriptovací jazyk I.

Nastavení systému OBIS

SQL dotazy, Import/Synchronizace

SQL dotazy

Import/Synchronizace

Reporty, exporty

 
ruzne/skoleni.txt · Poslední úprava: 2008/05/16 15:38 autor: Libor Kadaník
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki